İLETİŞİM HATTI 444 3 616
TR | EN
Menu

Şuan Burdasınız:

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2022 tarihli ve 2625312 sayılı yazısı gereğince 2022 yılında 657 sayılı yasaya tabi görev yapan personelimize yönelik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yapılması uygun görülmüştür. Sınav açılacak unvanları gösterir Ek-1 ve Ek-2’de yer alan unvanlar için sınava katılmak isteyenlerin başvuruları 07.03.2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne “Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu” doldurularak şahsen yapılacaktır.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tasdik edilen ve Başkanlık Makamınca onaylanan Başvuru Formları  ve ekleri Yazı İşleri Müdürlüğünce sayı verildikten sonra İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

Belediye personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, çoktan seçmeli test usulü ile elektronik ortamda Anadolu Üniversitesi tarafından 01.07.2022-18.07.2022 tarihleri arasında kayıt yaptırmak suretiyle Ek-5’de belirtilen usul ve esaslara ilişkin Ek-7, Ek-8’de belirtilen konu başlıklarında, Ek-6 sınav takvimi dahilinde internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

         Adaylar sınav başvurularını Anadolu Üniversitesinin Aday İşlemleri Sistemi(“sinavbasvuru.anadolu.edu.tr”) adresi üzerinden yapacaklardır. 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN ŞARTLAR

1- İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için yazılı olarak başvuruda bulunabilir.

2-Görevde yükselme veunvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

3-Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

               Söz konusu sınava ilişkin ilan edilen unvanlar ve başvuru koşulları aşağıda eklerde belirtilmiştir.

Ek-1 Görevde Yükselme Açılan Kadro Sayısı ve Şartları.
 
Ek-2 Unvan Değişikliğine Açılan Kadro Sayısı ve Şartları.
 
Ek-3 Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu.
 
Ek-4 Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu.
 
Ek-5 Görevde Yükselme veUnvan Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yazı.
 
Ek-6 Sınav takvimi.
 
Ek-7 Görevde Yükselme Sınav Konuları.
 
Ek-8 Unvan Değişikliği Sınav Konuları.
 
Ek-9 Sağlık Durumu/ Engel Bilgi Formu.


• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.


Diğer Duyurularımız

Gürsu Belediyesi Haberleri - Geri Gürsu Belediyesi Haberleri - İleri